Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUSMAN, 674827 132536 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-01 Stoppdatum 2003-07-01
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 3328
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: