Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUSMAN, 674827 132536 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-29 Stoppdatum 2006-10-29
Mängd (ton): 4,73 Kostnad totalt: 4437
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: