Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örtjärnsbäcken, 17DOS0017 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-01-01 Stoppdatum 1998-12-31
Mängd (ton): 348,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: