Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örtjärnsbäcken, 17DOS0017 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-01-01 Stoppdatum 2000-12-31
Mängd (ton): 201,65 Kostnad totalt: 68019
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: