Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örtjärnsbäcken, 17DOS0017 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-01-01 Stoppdatum 2006-12-31
Mängd (ton): 255,65 Kostnad totalt: 100982
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Doserare
Kommentar: