Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergasjön, 101122 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-10-03 Stoppdatum 1990-10-03
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: