Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ugglerydsgöl, 098425 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-07 Stoppdatum 2005-11-07
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: