Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mögreven norra, 17SJÖ0020 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-05 Stoppdatum 2002-08-05
Mängd (ton): 25,02 Kostnad totalt: 10784
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: