Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mögreven norra, 17SJÖ0020 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-26 Stoppdatum 2004-10-26
Mängd (ton): 25,01 Kostnad totalt: 11605
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: