Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mögreven norra, 17SJÖ0020 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-27 Stoppdatum 2005-07-27
Mängd (ton): 24,17 Kostnad totalt: 11867
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: