Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mögreven norra, 17SJÖ0020 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-15 Stoppdatum 2008-08-15
Mängd (ton): 19,77 Kostnad totalt: 11467
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: