Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Barnasjön, 098059 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-09-07 Stoppdatum 1991-09-07
Mängd (ton): 1,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: