Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergasjön, 101122 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-09-18 Stoppdatum 1991-09-18
Mängd (ton): 3,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: