Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bjurshultagöl, 098476 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-08-21 Stoppdatum 1992-08-21
Mängd (ton): 2,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: