Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEMTJÄRNET, 17VTM00 1303 12 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-14 Stoppdatum 2000-07-14
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1539
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: