Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEMTJÄRNET, 17VTM00 1303 12 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-11 Stoppdatum 2002-09-11
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 2809
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: