Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEMTJÄRNET, 17VTM00 1303 12 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-14 Stoppdatum 2003-08-14
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 2745
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: