Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ystebosjön, 098035 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-09-07 Stoppdatum 1992-09-07
Mängd (ton): 27,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: