Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NED LÖPARSJÖN, 17VTM00 1303 54 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-16 Stoppdatum 2000-07-16
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4617
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: