Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NED LÖPARSJÖN, 17VTM00 1303 54 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-22 Stoppdatum 2004-07-22
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 5292
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: