Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NED LÖPARSJÖN, 17VTM00 1303 54 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-24 Stoppdatum 2008-08-24
Mängd (ton): 7,28 Kostnad totalt: 7957
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: