Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Särklampbäcken, 17VTM37 401 17a Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-20 Stoppdatum 2005-08-20
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 3798
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: