Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Särklampbäcken, 17VTM37 401 17a Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-12 Stoppdatum 2007-08-12
Mängd (ton): 3,15 Kostnad totalt: 3191
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: