Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Särklampbäcken, 17VTM37 401 17a Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-28 Stoppdatum 2009-08-28
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2334
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: