Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Viggan, 17VTM37 401 38 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-02 Stoppdatum 2002-09-02
Mängd (ton): 31,82 Kostnad totalt: 25456
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: