Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Viggan, 17VTM37 401 38 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-13 Stoppdatum 2003-07-13
Mängd (ton): 32,00 Kostnad totalt: 26649
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: