Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Viggan, 17VTM37 401 47 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-21 Stoppdatum 2000-11-22
Mängd (ton): 7,90 Kostnad totalt: 5810
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: