Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Viggan, 17VTM37 401 47 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-13 Stoppdatum 2003-07-13
Mängd (ton): 8,40 Kostnad totalt: 6989
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: