Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Viggan, 17VTM37 401 47 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-24 Stoppdatum 2005-09-24
Mängd (ton): 5,98 Kostnad totalt: 5698
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: