Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRESJÖN, 17VTM37 405a 1 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-25 Stoppdatum 2000-10-25
Mängd (ton): 5,82 Kostnad totalt: 4281
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: