Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRESJÖN, 17VTM37 405a 1 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-25 Stoppdatum 2004-07-25
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 5391
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: