Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkanbäcken, 17VTM37 405a 126 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-24 Stoppdatum 2007-08-24
Mängd (ton): 8,08 Kostnad totalt: 8190
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: