Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kaveltjärnsbäcken, 17VTM37 405a 18c Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-05 Stoppdatum 2005-08-05
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 3699
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: