Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kaveltjärnsbäcken, 17VTM37 405a 18c Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-16 Stoppdatum 2007-08-16
Mängd (ton): 3,04 Kostnad totalt: 3085
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: