Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ACKTJÄRNARNA, 17VTM37 405a 37 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-26 Stoppdatum 2004-07-26
Mängd (ton): 13,97 Kostnad totalt: 12573
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: