Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ACKTJÄRNARNA, 17VTM37 405a 37 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-04 Stoppdatum 2005-08-04
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt: 4698
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: