Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRESJÖN, 17VTM37 405a 4a Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-07 Stoppdatum 2006-11-07
Mängd (ton): 4,10 Kostnad totalt: 4059
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: