Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupegölen, 074155 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-09-06 Stoppdatum 1993-09-06
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: