Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dammälven, 17VTM37 405a 89 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-16 Stoppdatum 2000-11-16
Mängd (ton): 6,35 Kostnad totalt: 4670
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: