Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dammälven, 17VTM37 405a 89 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-01 Stoppdatum 2004-08-01
Mängd (ton): 6,83 Kostnad totalt: 6147
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: