Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dammälven, 17VTM37 405a 89 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-25 Stoppdatum 2007-08-25
Mängd (ton): 7,03 Kostnad totalt: 7126
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: