Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sorkan, 17VTM37 405b 2 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-24 Stoppdatum 2006-11-24
Mängd (ton): 24,68 Kostnad totalt: 24433
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: