Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Bondögöl, 098252 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-10-25 Stoppdatum 1993-10-25
Mängd (ton): 8,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: