Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sorkan, 17VTM37 405b 2 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-21 Stoppdatum 2008-09-21
Mängd (ton): 7,07 Kostnad totalt: 7730
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: