Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sorkan, 17VTM37 405b 2 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-05 Stoppdatum 2009-09-05
Mängd (ton): 7,17 Kostnad totalt: 8374
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: