Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norkbäcken, 17VTM37 408 27a Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-20 Stoppdatum 2005-09-20
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 5598
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: