Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norkbäcken, 17VTM37 408 27a Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-04 Stoppdatum 2008-08-04
Mängd (ton): 3,84 Kostnad totalt: 4206
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: