Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norkbäcken, 17VTM37 408 36 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-06 Stoppdatum 2000-08-06
Mängd (ton): 11,11 Kostnad totalt: 8171
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: