Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norkbäcken, 17VTM37 408 36 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-06 Stoppdatum 2002-10-06
Mängd (ton): 11,18 Kostnad totalt: 18548
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: