Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norrbackasjön, 101135 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-11-05 Stoppdatum 1993-11-05
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: